ท้องทะเลแห่งความลึกลับสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า

สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านั้นตั้งแต่สมัย พ.ศ. 2035 ได้มีคนระบุว่าเป็นสถานที่ๆมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะมีเรื่องเรือผ่านไปในเขตนั้นก็มักจะหายไปไม่ได้กลับออกมาจึงทำให้นักเดินเรือส่วนใหญ่นั้นไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปส่วนใหญ่นั้นก็จะอ้อมผ่านไปกันซะมากกว่า เครื่องบินนั้นก็เช่นกันมีการรายงานต่างๆเกี่ยวกับเครื่องบินที่หายไปอีกหลายลำที่ตกหรือหายไปแล้วก็ไม่มีใครพบซากเลย มีบางคนนั้นก็บอกว่าเกิดจากสนามแม่เหล็กในบริเวณนั้นทำให้รบกวนสัญญาณต่างๆของอุปกรณ์อย่างเข็มทิศก็อาจจะทำให้ไม่หันไปในทิศทางที่ถูกต้องทำให้นักเดินเรือสมัยก่อนหรือสมัยนี้ไม่สามารถใช้งานได้ อีกรายงานก็ว่าเป็นเพราะแก๊สบางอย่างในบริเวณนั้นมีผลกระทบแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่าสาเหตุแท้จริงคืออะไร

Mystery Bermuda Triangle

บางครั้งนั้นก็อาจจะเกิดสภาวะสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงโดยสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ามีพื้นที่ครอบคลุมติดต่อประมาณ 3 ทวีปมีคนบอกว่าจริงๆแล้วนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่บอกมาเลยแท้จริงแล้วเกิดจากกระแสน้ำที่ผิดปกติและกระแสน้ำที่แรงเท่านั้นเองเพราะเมื่อเกิดอุบติเหตุตรงบริเวณนั้นแล้วพอมีการไปหาซากของสิ่งที่ตกหรือจมลงแถวนั้นแล้วไม่เคยพบเลยเพราะกระแสน้ำข้างล่างนั้นได้พัดซากเหล่านั้นไปบริเวณอื่นหรือไม่ก็ถูกทรายกลบไปจนหมดมีน้อยครั้งที่ว่าจะเจอแต่ก็เป็นบริเวณที่ต่างออกไปจากที่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ตรงนี้ก็ไปพบไกลขึ้นอีก ถ้าคิดแล้วสมมุติว่ามีเรือเข้าไปแล้วเกิดการรบกวนด้วยบางอย่างทำให้สัญญาณเรดาร์นั้นขาดหายไปแต่เรือก็ยังคงวิ่งอยู่ต่อไปเมื่อพ้นระยะออกมาแล้วแต่อุปกรณ์เกิดชำรุดนั้นก็จะทำให้เราคิดว่าเรือยังติดอยู่ในนั้นและหลังจากออกมาได้เกิดประสบเหตุพอดีก็เป็นได้เช่นกันแต่อย่างไรแล้วเรื่องสมัยก่อนนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้อยู่ต่อไปไม่ว่าเรื่องจริงนั้นจะเป็นอย่างไรได้แต่เฝ้าดูว่าจะเกิดเรื่องลึกลับขึ้นอีกหรือไม่กับสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า