จะมีซักกี่คนที่เชื่อมั่นในสิ่งที่ว่าพระเจ้าเหมือน Opus Dei

พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ผู้นับถือศาสนานับถือเหมือนประชากรอื่นๆในแต่ละ ประเทศทั่วไป ก็มีผู้เผยแผ่ศาสนาทั่วไปตามปกติที่มีกันอยู่แล้ว คอยอบรมสั่งสอนให้ทุกคนนั้นเป็นคนดีแต่ก็ต้องมีการทำตัวเองนั้นให้ถูกต้อง คือรับแต่งตั้งจากผู้เผยแผ่ศาสนาอื่นเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นผู้เผยแผ่ศาสนา ได้ แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นที่ทำหน้าที่แบบเดียวเช่นกันเพียงแต่อาจจะไม่ได้ ใส่ชุดหรือถูกแต่งตั้งในรูปแบบที่ถูกต้อง แต่ก็ค่อยช่วยทำหน้าที่เช่นกันด้วยการอบรมผู้อื่นต่ออีกทีหนึ่งซึ่งได้รับ การสนับสนุนจาก บุคคลหรือองค์กรอื่นๆ ที่อยู่เบื้องหลังในการทำงานให้กับผู้เผยแผ่ศาสนาอย่างไม่เป็นทางการ

Mystery Opus Dei

    แต่ก็มีการคนพบว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีใครรู้ได้แต่ก็มี คนที่รู้ซึ่งสิ่งต่างๆที่เก็บเป็นความลับมานานจนล่าสุดข่าวที่ได้มานั้นถึง กับว่ามาทำเป็นภาพยนตร์โดยตอนแรกนั้นก็ไม่มีใครคิดว่าสิ่งที่เราได้ดูนั้น เป็นเรื่องจริงแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องจริงอยู่ส่วนหนึ่งในด้านของการ ช่วยรักษาให้คงไว้ซึ่งศาสนาแต่ไม่ได้มีความรุนแรงอื่นๆเหมือนกับภาพยนตร์โดย ทางองค์กรลึกลับเหล่านี้นั้นก็ได้มีบางส่วนที่ออกมายอมรับว่ามีจริงแต่ก็ไม่ สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆออกมาได้ องค์กรลับนี้ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 โดยทุกสิ่งอย่างนี้นั้นเกิดจากบุคคลที่มีความเลื่อมใสเท่านั้นและต้องการให้ ศาสนานั้นอยู่คู่กับสังคมต่อไปได้ไม่มุ่งหวังจะให้ศาสนานั้นล้มหายตายจากไป แต่ประการใดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งสำหรับบุคคลที่ทำดีแต่ไม่ ประสงค์จะออกนามกันซักเท่าไหร่สำหรับบางประเทศนั้นผู้นำทางศาสนานั้นก็ เปรียบเหมือนผู้นำประเทศฉะนั้นจึงต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษร่วมถึงมี อำนาจสั่งการต่างๆได้พอสมควร