รูปปั้นที่ไม่รู้ว่ามาอย่างไรทั่วทั้งเกาะอีสเตอร์คือโมอาย

  สำหรับใครหลายๆคนที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศชิลีนั้นก็คงไม่มีใครที่จะไม่ ไปสัมผัสกับเกาะอีสเตอร์อย่างแน่นอนเพราะเกาะอีสเตอร์นั้นมีสิ่งลึกลับอยู่ อย่างหนึ่งทั้งๆที่เกาะนั้นไม่มีผู้คนอาศัย

นั้นก็คือโมอาย โมอายนั้นเป็นเพียงก้อนหินหน้าคนหรือบางแบบนั้นก็จะมีตัวรวมอยู่ด้วยซึ่งโม อายนั้นมีอายุนับพันปีแล้วแต่ก็ยังคงตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะอีสเตอร์ สมัยก่อนนั้นเมื่อครั้งที่กำเนิดโมอายมีหลายคนบอกว่าแท้จริงแล้วนั้นโมอาย เป็นเหมือนตัวแทนของผู้นำในสมัยนั้นที่ทำให้เพื่อระลึกว่าตั้งแต่มีอารยะ ธรรมมาแล้วนั้นสถานที่นั้นได้มีผู้นำมาแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ โมอายทั่วทั้งเกาะอีสเตอร์นั้นมีนักสำรวจพบอยู่ประมาณ400-500ที่ตั้งอยู่ตามพื้นดินทั่วไปแต่ก็เป็นที่สังเกตว่าโมอายทุกตัวเมื่อได้นำตัวอย่างของก้อน หินไปตรวจดูแล้วกับพบว่าเนื้อของหินนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันหมดซึ่งโมอาย แต่ละตัวนั้นก็ใช้ก้อนหินจำนวนมากเช่นกันแต่เพราะเหตุใดถึงได้มีหินมากมาย

Easter Island Moai

ขนาดนั้นที่ใช้ทำโมอายได้ อีกทั้งถ้าจะบอกว่าหินที่ใช้ทำโมอายนั้นมีอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกแล้วก็คง เป็นไปไม่ได้เช่นกันเพราะจะมีบางจุดนั้นที่โมอายมีอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าอีกทางหนึ่งโมอายถูกทำจากที่อื่นของเกาะอีสเตอร์แล้วจะทำวิธีใดเพื่อ ที่จะย้ายโมอายนั้นไปรอบเกาะได้ โมอายนั้นไม่ได้เกิดจากการนำส่วนประกอบของแต่ละชิ้นมารวมกันแต่เกิดจากหิน ชิ้นเดียวกันทั้งหมด จากตำนานมาสู่ปากต่อปากก็ยังไม่มีใครนั้นแน่ใจว่าทำไมโมอายนั้นถึงไปอยู่ที่ นั้นได้โมอายนั้นถึงจะมีบันทึกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีสิ่งที่เป็นลายลักอักษร ที่บ่งชี้ จนถึงทุกวันนี้โมอายยังคงเป็นเรื่องลึกลับและสถานที่ท่องเที่ยวจนถึง ปัจจุบัน