Month: February 2020

สิ่งลี้ลับเรื่องเล่า Futakuchi Onna สาวสองปาก

Futakuchi-Onna-news-site

เรื่องราวความสยดสยองลี้ลับของโลกใบนี้ มีตำนานเล่าขานกันอยู่หลายร้อยหลายพันเรื่อง ซึ่งในทุกประเทศจะต้องมีเรื่องราวเหล่านี้เล่าสืบต่อกันมาอยู่บ้าง โดยเรื่องเราจะนำมาเล่ากันในวันนี้ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ความน่าสยดสยองของผีตนนี้