เกี่ยวกับเรา

shaunjeffrey.com : ในโลกเรานี้มีสิ่งลี้ลับที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้มากมายแม้ว่าจะระดมนักวิทยาศาสตร์ต่างๆมาช่วยกันไขปัญหา เหตุการณ์หรือสิ่งที่ได้พบเห็นก็ตามแต่ก็ยังคงไม่สามารถหาคำตอบได้อยู่ดีจึงสร้างความสงสัยให้กับผู้คนทั้งหลายตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน ซึ่งในจักรวาลเรานี้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดาวดวงอื่นนอกจากโลกก็ได้ ดังนั้นสิ่งลี้ลับต่างๆจึงมักถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เพราะยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลาและยังคงได้ถูกกล่าวขานกันจวบจนทุกวันนี้ ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังคงมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายที่ได้ถูกค้นพบแล้วจากทั่วทุกมุมโลกในหลายประเทศและคิดว่ายังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายที่กำลังรอการถูกค้นพบโดยมนุษย์เรา

Hidden Mysteries website about